launch player
Dealbh: Oban Times

Dealbh: Oban Times

Fàilte oirbh do làrach-lìn Còisir Ghàidhlig Ìle!

Nach toir sibh sùil mun cuairt gus am faigh sibh a-mach barrachd mu ar deidhinn agus na nì sinn.

Gabhaibh an cothrom ro-shealladh fhaighinn air ar CD ùr – Sruth Air a’ Charraig – agus cùl-eòlas a chruthachaidh.

Brùthaibh air a’ chluicheadair-ciùil far an cluinn sibh earrannan fhonn bhon CD no tadhailibh air ar bùth far am faigh sibh a-mach ciamar a cheannaicheas sibh Sruth Air a’ Charraig.

Nam bu toigh leibh teachdaireachd a chur thugainn dìreach tadhailibh air ar Duilleag Inntrigidh..

Gun robh math agaibh ‘son tadhal!

CD

Birlinn Cholla Chiotaich

Birlinn Cholla Chiotaich http://coisirghaidhligile.co.uk/gaelic/wp-content/uploads/2015/02/Birlinn-Cholla-Chiotaich-Extract.mp3

Colla mo Rùn

Colla mo Rùn http://coisirghaidhligile.co.uk/gaelic/wp-content/uploads/2015/02/Colla-mo-Rùn-Extract.mp3

Ò Albainn Caoidh

Ò Albainn Caoidh http://coisirghaidhligile.co.uk/gaelic/wp-content/uploads/2015/02/Ã’-Albainn-Caoidh-Extract.mp3

Sruth Air a’ Charraig

Innlichte, dèante agus measgaichte le Giles Perring de Sound of Jura